PEMULIHAN KHAS NUR KASIH

Jumaat, 25 November 2011

REKOD PRESTASI INDIVIDU                               
    PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS


MATAPELAJARAN              : BAHASA MELAYU
NAMA MURID                      :
TAHUN                                   :
TARIKH MASUK KELAS    :

Penguasaan Murid Dalam Unit :

  1. Sangat Baik     2. Baik     3. Memuaskan    4. Sangat lemah


BIL.
MASALAH
OBJEKTIF PENGAJARAN
TARIKH
MENGUASAI
SKALA
1.
Tidak boleh menyebut suku kata kv

Menyebut suku kata kv


Memadan dan menyebut suku kata menjadi perkataan


Mengeja perkataan kv + kv


Menulis perkataan kv + kv2.

Tidak boleh membunyikan suku kata  kvk

Menyebut suku kata  kvk


Mengeja dan menulis  perkataan kvk


Mengeja dan menulis perkataan v+ kvk


Mengeja dan menulis perkataan kv+ kvk


Mengeja  dan menulis perkataan kvk+ kv


Mengeja  dan menulis perkataan kvk+ kvk


Mengeja  dan menulis perkataan kv+ kv + kvk


Mengeja  dan menulis perkataan kvk+ kv + kvk


3.
Tidak boleh membunyikan suku kata kvkk

Menyebut suku kata  kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kv+kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan v+kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kvk+kkvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kv+ kv+ kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kv+ kvk + kvkk


Mengeja dan menulis  perkataan kvkk+ kv + kvk


Mengeja dan menulis  perkataan kv+ kvkk+ kvk


4

Tidak boleh menyebut, membaca dan menulis perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding

Menyebut, membaca dan menulis perkataan yang ada diftong.Menyebut, membaca dan menulis perkataan yang ada vokal berganding.5

Tidak boleh menyebut, membaca  dan menulis perkataan yang melibatkan konsonan bergabung
Menyebut, membaca dan menulis perkataan yang ada konsonan bergabung.


6
Tidak boleh membaca dan memahami.

Mengeja perkataan pada ayat.


Membaca petikan mudah.


Menjawab soalan pemahaman

BORANG LATAR BELAKANG MURID


PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Sk. Kilimu, ranaU
A. LATAR BELAKANG UMUM

Nama Pelajar:  ........................................ Kelas   :  ................    Jantina : LELAKI/P’PUAN
Tarikh Lahir   : . .......................................  Umur    : ................... Bangsa : .........................
Tempat Lahir : ......................................... Agama :  ...................

Tarikh                                                                Sekolah Lama
Masuk Sekolah :.........................................   (Rendah/Menengah) : ........................
                                                                                                          
Alamat Rumah  : ..........................................Jauh Dari Sekolah : ............... km
                            ........................................... Cara Ke Sekolah  : .....................
                            ...........................................
Bahasa Yang Digunakan di Rumah : ......................................
Bantuan Belajar di Rumah               : .......................................
Kedudukan Dalam Keluarga            : ......................................                         (sulung,bungsu,tunggal, dsb)
B. MAKLUMAT KELUARGA

Nama Ibubapa/Penjaga  : ................................................Pekerjaan     : ..........................
L.Belakang Pendidikan   : ................................................Pendapatan  : ..........................
Bil. Anak                          : Lelaki ...........  P’puan .......... Bil. Anak Bersekolah : ............
Bil. Ahli Keluarga             : .....................

C. ASPEK-ASPEK FIZIKAL

Tinggi             : .................    Berat               : .............kg    Keadaan Fizikal : .........................
*Penglihatan  : ................   *Pendengaran  : ............       *Pertuturan           : .........................
*Kesihatan Umum  : ...................................      Kesihatan Keluarga  : ....................................

(*oleh profesional)
D. MAKANAN DI RUMAH

Sarapan  : ADA / TIADA       Makan Tengahari :  ADA / TIADA                                             Makan Malam : ADA / TIADA

E.  ALAT UNTUK MASA LAPANG SERTA PENDIDIKAN UMUM DI RUMAH
 
Permainan  :  1.  Dalam Rumah : ....................................................................................
                       2.  Luar Rumah   :  ......................................................................................

Pendidikan  :  Televisyen     :  ADA / TIADA        Video                       :  ADA / TIADA
                       Radio             :  ADA / TIADA         Komputer                :  ADA / TIADA
                       Perakam        :  ADA / TIADA         Majalah                   :  ADA / TIADA
                       Surat Khabar :  ADA / TIADA         Bahan Bacaan Lain :  ADA / TIADA

F. KEMUDAHAN RUMAH / PERABOT

Jenis Rumah      : ...........................................      Jumlah Bilik  :  .................
Tenaga Elektrik  :  ADA / TIADA            
Kerusi                 : ADA / TIADA               
 Meja                  : ADA / TIADA
Bekalan Air         : ........................(paip, telaga, taliair, sungai, lombong)


 

Tandatangan Guru Pemulihan : ........................................        Tarikh : ..............................
Nama Guru Pemulihan             : SUYATI BINTI SUMADI

CIRI-CIRI MURID PEMULIHAN KHAS

SIAPA DIA KANAK-KANAK PEMULIHAN ?
  kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded).”
                                                                                                                   -SHARIFAH RAHMAH ALI-
 
EMOSI DAN TINGKAH LAKU
*   Perasaan rendah diri.
*     Perasaan risau.
*     Sedih / hiba / duka.
*    Cepat bosan / jemu terhadap pelajaran.
*    Takut dengan perkara baru.
*     Degil, tidak patuh arahan.
*     Pasif
*     Malas
  
SOSIAL
*     Gelisahtidak selesa dengan guru atau rakan
*     Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
*     Gemar  menghisap atau  menggigit jari / kuku.
*     Selalu tidak hadir ke sekolah dengan pelbagai alasan.
*     Selalu menangis - enggan masuk kelas.
*     Hyper aktifselalu bergerak dan menganggu kawan.
KESIHATAN
*      Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
*     Tumbesaran tubuh badan tak seimbang (gemuk/kurus)
*     Tumpuan perhatian terhad- masalah penglihatan.
*      Lemah gerakan moto-kasar dan halus.
*      Kesihatan terganggu - seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
*      Kurang menjaga kebersihan diri.

KESEDIAAN BELAJAR
*      Belum bersedia untuk belajar.
*      Kurang perbendaharaan kata.
*      Lemah pemahaman.
*      Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
*      Kurang  matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat.
 PENGAMATAN
    Tidak  kenal perbezaan  bentuksaiz,warna dan turutan. 
*      Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
*      Keliru konsep ruang dan mencari arah.
*      Lambat mengkelas benda.
*      Kesukaran menghubungkaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
    Tidak dapat menyelesaikan masalah.


MENGENALI MURID PEMULIHAN KHAS DARI PENCAPAIAN SEKOLAH
*     Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran.
*     Rekod-rekod prestasi akademik
*     Pencapaian Ujian IPP3M
*     Rekod 001
*     Rekod kesihatan
*     Kerja-kerja harian murid
*     Pergaulan dan sosial
*     Lain-lain puncalatarbelakang keluarga, pendidikan dirumah dll.