PEMULIHAN KHAS NUR KASIH

Jumaat, 25 November 2011

BORANG LATAR BELAKANG MURID


PROGRAM PEMULIHAN KHAS
Sk. Kilimu, ranaU
A. LATAR BELAKANG UMUM

Nama Pelajar:  ........................................ Kelas   :  ................    Jantina : LELAKI/P’PUAN
Tarikh Lahir   : . .......................................  Umur    : ................... Bangsa : .........................
Tempat Lahir : ......................................... Agama :  ...................

Tarikh                                                                Sekolah Lama
Masuk Sekolah :.........................................   (Rendah/Menengah) : ........................
                                                                                                          
Alamat Rumah  : ..........................................Jauh Dari Sekolah : ............... km
                            ........................................... Cara Ke Sekolah  : .....................
                            ...........................................
Bahasa Yang Digunakan di Rumah : ......................................
Bantuan Belajar di Rumah               : .......................................
Kedudukan Dalam Keluarga            : ......................................                         (sulung,bungsu,tunggal, dsb)
B. MAKLUMAT KELUARGA

Nama Ibubapa/Penjaga  : ................................................Pekerjaan     : ..........................
L.Belakang Pendidikan   : ................................................Pendapatan  : ..........................
Bil. Anak                          : Lelaki ...........  P’puan .......... Bil. Anak Bersekolah : ............
Bil. Ahli Keluarga             : .....................

C. ASPEK-ASPEK FIZIKAL

Tinggi             : .................    Berat               : .............kg    Keadaan Fizikal : .........................
*Penglihatan  : ................   *Pendengaran  : ............       *Pertuturan           : .........................
*Kesihatan Umum  : ...................................      Kesihatan Keluarga  : ....................................

(*oleh profesional)
D. MAKANAN DI RUMAH

Sarapan  : ADA / TIADA       Makan Tengahari :  ADA / TIADA                                             Makan Malam : ADA / TIADA

E.  ALAT UNTUK MASA LAPANG SERTA PENDIDIKAN UMUM DI RUMAH
 
Permainan  :  1.  Dalam Rumah : ....................................................................................
                       2.  Luar Rumah   :  ......................................................................................

Pendidikan  :  Televisyen     :  ADA / TIADA        Video                       :  ADA / TIADA
                       Radio             :  ADA / TIADA         Komputer                :  ADA / TIADA
                       Perakam        :  ADA / TIADA         Majalah                   :  ADA / TIADA
                       Surat Khabar :  ADA / TIADA         Bahan Bacaan Lain :  ADA / TIADA

F. KEMUDAHAN RUMAH / PERABOT

Jenis Rumah      : ...........................................      Jumlah Bilik  :  .................
Tenaga Elektrik  :  ADA / TIADA            
Kerusi                 : ADA / TIADA               
 Meja                  : ADA / TIADA
Bekalan Air         : ........................(paip, telaga, taliair, sungai, lombong)


 

Tandatangan Guru Pemulihan : ........................................        Tarikh : ..............................
Nama Guru Pemulihan             : SUYATI BINTI SUMADI

Tiada ulasan:

Catat Ulasan